UVT

ISTTRAROM

ASOCIAŢIA ISTTRAROM-TRANSLATIONES din Romania este o societate ştiinţifică şi are ca scop promovarea cercetării şi cercetătorilor români şi străini preocupaţi de studierea istoriei traducerii româneşti şi a traductologie literare şi non literare sub toat

ASOCIAŢIA ISTTRAROM-TRANSLATIONES

Statut-extrase

 

 

 

 

ASOCIAŢIA ISTTRAROM-TRANSLATIONES din Romania este o societate ştiinţifică şi are ca scop promovarea cercetării şi cercetătorilor români şi străini preocupaţi de studierea istoriei traducerii româneşti şi a traductologie literare şi non literare sub toate aspectele şi dezvoltarea schimburilor între cercetătorii din Universitatea de Vest din Timişoara şi alte instituţii similare din ţară şi din străinătate.

Art.6. OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI

6.1. Obiectivele ASOCIAŢIEI ISTTRAROM-TRANSLATIONES din Romania sunt următoarele:

-Oferirea unei game largi de informatii despre stadiul cercetării traductologice din România

-Editarea revistei Translationes şi a altor publicatii conţinând informatii de specialitate in domeniul traductologiei literare;

-Publicarea, difuzarea, editarea (tipărirea) de publicaţii de specialitate.

-Organizarea de simpozioane, conferinte, congrese naţionale şi internaţionale cu participarea atat a specialistilor din ţară cît şi din străinătate.

-Organizarea unui centru de informare despre activitatea ASOCIAŢIEI ISTTRAROM-TRANSLATIONES şi stadiul cercetării şi activităţilor pe care le desfăşoară.

- Acordarea de suport si asistenta pentru promovarea si dezvoltarea cercetării în domeniul istoriei traducerii româneşti şi al traductologie.

- Colaborarea cu instituţii din Uniunea Europeană sau instituţii partenere ale acestora (inclusiv centre de cercetare).

-Realizarea de baze de date şi punerea lor la dispoziţai celor interesaţi.

-Acordarea de asistenţă pe teme din domeniul asociaţiei.

-Acordarea de burse şi finanţări pentru proiecte de cercetare specifice.

-Crearea unei biblioteci şi arhive în domeniul traductologiei şi al traducerii.

-Realizarea istoriei generale a traducerii româneşti.

Art. 10. Categoriile de membri

10. 1. Membru fondator, calitate ce revine persoanelor care au participat la constituirea prezentei Asociaţii.

10.2. Membru de onoare de onoare va fi acea persoană care dă dovadă de o înaltă ţinută profesională, cu o contribuţie esenţiqlă în dezvoltarea şi promovarea scopurilor şi obiectivelor ASOCIAŢIEI ISTTRAROM-TRANSLATIONES.

10.3. Membru acreditat are dreptul de a nominaliza şi vota.

10.4. Membru asociat cu drept de vot consultativ.

 

Art. 11. Dobândirea calităţii de membru

11.1. Înscrierea în Asociaţie se realizează individual, pe baza completării unui formular de adeziune. Pot deveni membrii ai ASOCIAŢIEI ISTTRAROM-TRANSLATIONES persoane fizice sau juridice din ţară sau din străinatate care sprijină moral şi material Asociaţia în realizarea obiectivelor acesteia şi pentru care istorie a traducerii româneşti şi de traductologie literară şi non literară fac parte integrantă din disciplina şi formarea ştiinţifice.

11.2. Conditiile de primire a noilor membrii in Asociatie:

a) solicitantii trebuie sa recunoasca statutul organizatiei si organele de conducere si sa fie dispusi sa se implice ca membrii activi ai organelor de conducere sau control daca sunt solicitati;

b) solicitantii trebuie sa fie de acord sa plateasca anual cotizatia stabilita de Adunarea Generala.

c) sa aplice personal principiile si valorile psihologiei transpersonale, in scopul dezvoltarii si al autocunoasterii fiintei proprii.

11.3. Informaţiile oficiale ale ASOCIAŢIEI ISTTRAROM-TRANSLATIONES sunt difuzate de secretariatul Asociaţiei în limbile română, franceză, italiană, spaniolă, germană, engleză. Toate contribuţiile membrilor, acceptate de comitetul ştiinţific al revistei TRASNLATIONES, vor fi publicate într-una limbile publicaţiei: franceză, italiană, spaniolă, germană sau engleză.