UVT

ISTTRAROM

ISTTRAROM–TRANSLATIONES

ISTTRAROM–TRANSLATIONES

 

 

Das Forschungszentrum für Translationswissenschaft und geschichtliche Erforschung der rumänischen Übersetzungen ISTTRAROM besteht seit 2005 und wurde auf Initiative von Frau Univ.-Prof. Dr. Georgiana Lungu-Badea gegründet. Im Jahre 2009 wrude es in ISTTRAROM–TRANSLATIONES umbenannt. Dem Zentrum gehören an, einerseits Forscher, andererseits Lehrkräfte der Fakultät für Philologie, Geschichte und Theologie der West-Universität Temeswar, die die Übersetzungsarten und die Geschichte der rumänischen Übersetzungen erforschen.

 

Allgemeine Zielsetzung:

 

Hauptziel der Forschungsgruppe ISTTRAROM–TRANSLATIONES ist es die Übersetzungstheorien mit der Übersetzungspraxis und –tradition so zu verknüpfen, dass einige Übersetzungsmodelle flexibler werden.

ISTTRAROM will sowohl den fachlich geeigneten Austausch als auch den Erfahrungsaustausch im Bereich der Übersetzungstheorie und –praxis verwirklichen.

 

 

Konkrete Zielsetzung:

 

A)    Erforschung diachronischer und synchronischer Probleme literarischer Übersetzungen.

B)     Verstehen des Übersetzungsprozesses als Kulturtransfer.

C)     Veranstaltung von Kolloquien, Tagungen, Forschungsprojekten, Bekanntmachungen von Ersterscheinungen.

D)    Veröffentlichung der Forschungsergebnisse.

E)    Veröffentlichung der von den Magisterstudenten angefertigten und von den Lehrkräften der West-Universität betreuten Übersetzungen.

 

 

 

 


Veröffentlichungen der Mitglieder des Forschungszentrums ISTTRAROM-TRANSLATIONES (Das Forschungszentrum ISTTRAROM hat sich am Forschungsprojekt Typ Grant CNCSIS 1440 beteiligt: Beitrag der rumänischen Übersetzungen (18.-19. Jh.) aus dem Französischen, Italienischen und Spanischen zur Entwicklung einerseits der rumänischen Sprache und Kultur, andererseits des rumänisch-abendländischen Kulturaustausches, 2005-2007)

Verlag der West-Universität

 

 

Herausgeberin Georgiana LUNGU BADEA

 

Repertoriul traducătorilor români de limba franceză, italiană, spaniolă din secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea. Studii de istoria traducerii (I) [Repertoire der rumänischen Übersetzer aus dem Französischen, Italienischen und Spanischen des 18. und 19. Jahrhunderts. Beiträge zur Geschichte der Übersetzung (I)]

2006, 350 S.

ISBN-10-973125-035-2, ISBN-13-978-973-125-035-9

 

 

Repertoriul traducerilor româneşti din limbile franceză, italiană, spaniolă din secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea. Studii de istoria traducerii (II) [Repertoire der rumänischen Übersetzer aus dem Französischen, Italienischen und Spanischen des 18. und 19. Jahrhunderts. Beiträge zur Geschichte der Übersetzung (II)]

2006, 450 S.

ISBN-10-973-125-036-0, ISBN-13-978-973-125-036-6

 

 

Un capitol de traductologie românească. Studii de istorie a traducerii (III) [Ein Kapitel rumänischer Übersetzungswissenschaft. Beiträge zur Geschichte der Übersetzung (III)]

Temeswar, Verlag der West-Universität, 2008, ISBN: 978-973-125-113-4

 

Beiträge: Georgiana LUNGU BADEA, Eugenia ARJOCA IEREMIA, Daniel PANTALEONI, Nadia OBROCEA, Ilinca ŢĂRANU, Raluca VÎLCEANU, Viorica BĂLTEANU, Beatrice MARINA, Ilona BALAZS, Diana ANDREI : Neli EIBEN, Coralia TELEA (HANDREA), Ramona TANC (MALIŢA).

 

 

Andere Veröffentlichungen unter Mitarbeit von Mitgliedern des Forschungszentrums ISTTRAROM-TRANSLATIONES

 

Herausgeberin Maria ŢENCHEA

Dicţionar contextual de termeni traductologici [Wörterbuch zu kontextuellen Termini der Übersetzungswissenschaft (französisch-rumänisch)]

Temeswar, Verlag der West-Universität, 2008, ISBN 978-973-125-062-5

 

Autoren: Andreea GHEORGHIU, Georgiana LUNGU BADEA, Mariana PITAR, Diana ANDREI, Diana BOCA, Ruxandra FILIP , Cristina GEORGESCU, Ioana GIURGINCA, Doina HEBEDEAN, Adina POPA, Diana VOINESCU, Diana BOCA.

 

 

Herausgeberinnen Georgiana LUNGU BADEA und  Margareta GYURCSIK

 

Dumitru Tsepeneag. Les métamorphoses d’un créateur : écrivain, théoricien, traducteur [Dimitru Tsepeneag. Metamorphose eines Schöpfers: Schriftsteller, Theoretiker, Übersetzer]

 

Beiträge : Nicolae BÂRNA, Jenö FARKAS, Marian Victor BUCIU, Margareta GYURCSIK, Georgiana LUNGU BADEA, Laura PAVEL, Ioan SI MUT + Übersetzungsgruppe Dumitru Tsepeneag (textes de références), 2006, 107 S.

ISBN 973-125-005-0

 

Georgiana LUNGU BADEA

 

Dumitru Tsepeneag et le régime des mots. Écrire et traduire en dehors de chez soi

 

Temeswar, Verlag der West-Universität, 2009, 131 S.

ISBN 978-973-125-244-5.

 

 

Veröffentlichungen in der Reihe « Epistema »

 

Georgiana LUNGU BADEA

 

Teoria culturemelor, teoria traducerii [Kulturemtheorie, Übersetzungstheorie]

2004, 288 S.

ISBN 973-8433-48-7

 

Tendinţe în cercetarea traductologică [Tendenzen der Übersetzungsforschung]

2005, 275 S.

ISBN 973-608-47-X.

 

Scurta istorie a traducerii. Repere traductologice [Kurze Geschichte des Übersetzens. Übersetzungswissenschaftliche Anhaltspunkte]

2007, 192 p.

ISBN 978-973-125-098-4.

 

 

Mirton Verlag und Orizonturi universitare Verlag

 

 

Maria ŢENCHEA (Hrsg.)

 

Études de traductologie [Beiträge zur Übersetzungswissenschaft]

 

Beiträge : Elena GHIŢA, Alexandra CUNIŢĂ, Bernd STEFANINK, Maria ŢENCHEA, Georgiana LUNGU BADEA, Florin OCHIANĂ

Temeswar, Mirton Verlag 1999, 2. Auflage 2000.

ISBN: 973-578-788-1

 

Georgiana LUNGU BADEA

 

Mic dicţionar de termeni utilizaţi în teoria, practica si didactica traducerii [Kleines Wörterbuch zu Termini der Theorie, Praxis und Didaktik des Übersetzens]

Verlag Orizonturi Universitare, 2003, 152 S.

ISBN 973-638-051-3

 

 

Übersetzungen der Mitglieder des Forschungszentrums ISTTRAROM-TRANSLATIONES

 

Michel Ballard, Numele proprii în traducere (Le Nom propre en traduction) []. Traducere coordonată de Georgiana LUNGU BADEA

Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2008, 300 p.

ISBN: 9

 

Übersetzer : Alina BÎRDEANU, Roxana BUCUR, Andreea Natalia CIOLACU, Adina HORNOIU, Ioana GIURGINCA, Florina MĂNEŢOIU, Mircea MOŞNEANU, Alina PELEA, Anne PODA, Diana ROTARU, Simona TOMESCU, Nicoleta ZBĂGAN

 

 

Jean Delisle, Judith Woodsworth (coords.), Traducătorii în istorie (Les Traducteurs dans l’histoire). Traducere coordonată de Georgiana LUNGU BADEA

[Jean Delisle, Judith Woodsworth (Hrsg.), Übersetzer in der Geschichte. Übersetzungen betreut von Georgiana LUNGU BADEA]

 

Temeswar, Verlag der West-Universität, 2008, 418 S.

ISBN: 978-973-125-177-6.

 

Übersetzer: Andreea GHEORGHIU, Georgiana LUNGU-BADEA, Ruxandra FILIP, Cristina GEORGESCU, Ioana GIURGINCA, Adina POPA, Diana VOINESCU, Viviana COTUŢ, Diana GABOR, Raluca MĂDĂRAS, Andrea SISAK, Ariana-Maria MIHUŢ Minodora GIURGIU, Alexandra SOFRONESCU, Adriana TAMBA, Ecaterina CUCU.

 

Julio Cortázar, Şotron (Rayuela), tradus în română de Ilinca ILIAN (ŢĂRANU). Introducere şi note de Ilinca ŢĂRANU

[Julio Cortázar, Himmel und Hölle, ins Rumänische von Ilinca ILIAN (ŢĂRANU). Einführung und Noten von Ilinca ŢĂRANU ]

 

Chişinău, Litera Verlag, 2004

ISBN 9975-74-868-6

 

Marie-Madeleine Davy, Enciclopedia doctrinelor mistice. Volumul IV Buddhismul tibetan, chinez, japonez, zi-king, thc’an, zen,

[Marie-Madeleine Davy, Enzyklopädie der mystischen Doktrinen. Bd. 4 Tibetanischer, Chinesischer, Japanischer, Zi-king-, Thc’an-, Zen- Buddhismus]

 

 

Andreea GHEORGHIU,

Georgiana LUNGU-BADEA hat folgende Kapitel übersetzt: Tibetanischer Mystizismus, Zi-king Mystik, Mystik von Konfuzius, S. 7-168.

Temeswar, Amarcord Verlag, 2000.

ISBN 973-9244-10-6, 973-9244-94-7 (Bd. 4).

 

Ion Marin Almăjan, Requiem per una regina (Requiem pentru o regină)

Traducere din română în italiană de Viorica BĂLTEANU

Edizioni Impegno 80, Mazara del Vallo, 1984, 165 p.

 

 

Lucian Blaga, Poesii/Poesie

Selecţie, traducere, introducere şi note de Viorica BĂLTEANU

Editura de Vest, Timişoara, 1995, 106 p.

ISBN: 973-36-0254-X

 

Iurie Bojoncă, Din puşcăriile paradisului/ Dalle prigioni del paradiso

Selecţie, traducere, notă şi postfaţă de Viorica BĂLTEANU

Artpress, Timişoara, 2010, p.

ISBN: 978-973.108.329-2

 

Corrado Calabrò, Aminteşte-ţi să o uiţi (Ricorda di dimenicarla)

Traducere, note şi prefaţă de Viorica BĂLTEANU

Augusta, Timişoara, 1999, 422 p.

ISBN: 973-8039-08-8

 

Riccardo Campa, Lecţii româneşti (Lezioni romene)

Traducere de V. BĂLTEANU

Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2005, 113 p.

ISBN: 973-7608-26-7

 

Rolando Certa, Cânt de dragoste pentru Sicilia (Canto d’amore per la Sicilia)

Selecţie şi traducere de Viorica Bălteanu

Editura Facla, Timişoara, 1982, 70 p.

 

Laura Di Falco, Seducătorul (Le tre mogli)

Traducere şi note de Viorica BĂLTEANU

Editura de Vest, Timişoara, 1994, 430 p.

ISBN: 973-36-0221-3

 

Ioachim Miloia, Legenda crucii în literatura şi arta medievală (La leggenda della croce nella letteratura e nell’arte medievale),

Traducere de Viorica BĂLTEANU

Eurostampa, Timişoara, 2000, 150 p.

ISBN: 973-8039-08-8

 

Bepi Orlandi, Libertatea cu orice preţ (Libertà a ogni costo)

Traducere, prefaţă şi un interviu cu autorul de Viorica BĂLTEANU

Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2005, 103 p.

ISBN: 973-36-0221-3

 

***, Poeti romeni contemporanei

Traducere de Viorica Bălteanu

Edizioni Impegno 80, Mazara del Vallo, 1986, 210 p.

 

Adriana Babeţi, Cécile Kovacshazy (ed.), Le Banat : un Eldorado aux confins, “Cultures d’Europe Centrale”, Hors série N0 4, CIRCE - Centre Interdisciplinaire de Recherches Centre-Européennes, Université de Paris – Sorbonne (Paris IV), 2007, 353 p. ISSN 1633-7452.

Traducere în limba franceză de Andreea GHEORGHIU : 90 p.

 

Livius Ciocârlie, Clopotul scufundat, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1988.

Fragment tradus în limba franceză de Andreea GHEORGHIU. (site Memoria : http://www.memoria.ro/?location=view_article&id=1819&l=fr, site CIRCE : http://www.circe.paris4.sorbonne.fr/rubriques/5publications/banat/livius.pdf

 

Adriana Babeţi, « Provincia inter confinia : Un paradis aux confins, le Banat ».

Traducere în limba franceză de Andreea GHEORGHIU. In: Cultures d’Europe Centrale, Université de Paris – Sorbonne (Paris IV), no 4, p.224-240, reluată în Dialogue Franco-Roumain.Revue de l’Ambassade de Roumanie en France, numéro spécial 2005, p. 23-33. Traducere disponibilă şi pe internet:

Site CIRCE :http://www.circe.paris4.sorbonne.fr/rubriques/5publications/cec4_babeti.html

 

Radu Ciobotea, Une guerre sans vainqueur. Yougoslavie 1991-1999, Paris, Editions Paris-Méditerranée, 2003, 243 p. ISBN 2-84272-172-1.

Traducere în limba franceză şi note: Andreea GHEORGHIU şi Mirela PÂRĂU

 

Michel Foucher, Republica europeană, Timişoara, Editura Mirton, 2002, 151 p. ISBN 973-585-714-6.

Traducere în limba română: Andreea GHEORGHIU şi Mirela PÂRĂU

 

Marie-Madeleine Davy, Enciclopedia doctrinelor mistice, vol. IV. Buddhismul tibetan, chinez, japonez, Yi-king, Tch’an, Zen. Timisoara, Editura Amarcord, 2000.

Traduceri de Andreea GHEORGHIU: cap. « Shinto »; « Mistica buddhismului japonez », p. 217-270.

 

 

Aufsätze und Beiträger der Mitglieder des Forschungszentrums ISTTRAROM-TRANSLATIONES

 

 

Veranstaltung von Kolloquien, Tagungen usw. :

 

 

 

Internationales Kolloquium: Übersetzen: Implikation und ästhetische Spiele, Ethos und Ethik, Technik und Praxis des Übersetzens

(25-26 März, 2010)

 

Nationales Kolloquium: Perspektiven der Übersetzungswissenschaft und der Geschichte der rumänischen Übersetzungen des 18. und 19. Jahrhunderts (2 Juli, 2007)

 

Kolloquium: Beiträge der rumänischen Übersetzungen (18. -19. Jh.) aus dem Französischen, Italienischen und Spanischen zur Entwicklung der rumänischen Sprache und Kultur (24 Oktober, 2006)

 

Internationales Kolloquium: Metamorphose eines Schöpfers. Dumitru Tsepeneag, Schriftsteller, Theoretiker, Übersetzer (14-15 April, 2006)