UVT

ISTTRAROM

ISTTRAROM

ISTTRAROM–TRANSLATIONES

 

 

ISTTRAROM Research Center in Translation and the History of Romanian Translation, since 2009, ISTTRAROM–TRANSLATIONES, was set up in 2005, at the initiative of professor Georgiana Lungu-Badea. It gathers researchers and teachers at the departments of the Faculty of Letters, History and Theology, the University of the West, Timişoara, interested in studying te forms of translation and the history of Romanian translation.

 

General objective :

 

The main objective of the ISTTRAROM–TRANSLATIONES research group ist o establish the link between the theories of translation, the practice and the tradition of translation so that translations schemes should become more flexible.

 

ISTTRAROM aspires at contributing to a climate appropriate to information exchange and to cultivating translation and traductology experiences.

Specific objectives:

Through its programmes, ISTTRAROM–TRANSLATIONES aims at:

A)    Researching themes specific to contemporary traductology regarding synchronic and diacronic aspects of literary translation.

B)     Studying translation as cultural transfer practice.

C)     Organizing seminars, conferences, research projects, book launches.

D)    Publishing research results.

E)    Publishing collective translations made by the MA translation studies students, coordinated by teachers at the University of the West.

 

 

 

 


Publications of the members of the ISTTRAROM-TRANSLATIONES Research Center (The ISTTRAROM Research Group participated in the multi-annual project Grant CNCSIS 1440, The contribution of Romanian translations (XVIII-XIX centuries) from French, Italian and Spanish to the development of the Romanian language and culture, of cultural exchanges between Romania and the West, 2005-2007)

 

Editura Universităţii de Vest

(University of the West Press)

 

 

Coordinator Georgiana LUNGU BADEA

 

Repertoriul traducătorilor români de limba franceză, italiană, spaniolă din secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea. Studii de istoria traducerii (I) [The repertoire of Romanian translators from French, Italian and Spanis of the XVIIIth and XIXth centuries. History of translation studies (I)]

2006, 350 pp.

ISBN-10-973125-035-2, ISBN-13-978-973-125-035-9

 

 

Repertoriul traducerilor româneşti din limbile franceză, italiană, spaniolă din secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea. Studii de istoria traducerii (II) [The repertoire of Romanian translators from French, Italian and Spanis of the XVIIIth and XIXth centuries. History of translation studies (II)]

2006, 450 pp.

ISBN-10-973-125-036-0, ISBN-13-978-973-125-036-6

 

 

Un capitol de traductologie românească. Studii de istorie a traducerii (III) [A chapter of Romanian traductology. History of translation studies (III)]

Timişoara, Universoty of the West Press, 2008, p. ISBN: 978-973-125-113-4

 

Contributions: Georgiana LUNGU BADEA, Eugenia ARJOCA IEREMIA, Daniel PANTALEONI, Nadia OBROCEA, Ilinca ŢĂRANU, Raluca VÎLCEANU, Viorica BĂLTEANU, Beatrice MARINA, Ilona BALAZS, Diana ANDREI : Neli EIBEN, Coralia TELEA (HANDREA), Ramona TANC (MALIŢA).

 

 

Other publications that involved members of ISTTRAROM-TRANSLATIONES

 

Coordinator Maria ŢENCHEA

Dicţionar contextual de termeni traductologici [Contextual dictionary of translation terms]

Timişoara, University of the West Press, 2008, ISBN 978-973-125-062-5

 

Authors: Andreea GHEORGHIU, Georgiana LUNGU BADEA, Mariana PITAR, Diana ANDREI, Diana BOCA, Ruxandra FILIP , Cristina GEORGESCU, Ioana GIURGINCA, Doina HEBEDEAN, Adina POPA, Diana VOINESCU, Diana BOCA.

 

 

Coordinators Georgiana LUNGU BADEA and  Margareta GYURCSIK

 

Dumitru Tsepeneag. Les métamorphoses d’un créateur : écrivain, théoricien, traducteur [Dumitru Tsepeneag. The metamorphoses of a creator : writer, theoretician, translator]

 

Contributions : Nicolae BÂRNA, Jenö FARKAS, Marian Victor BUCIU, Margareta GYURCSIK, Georgiana LUNGU BADEA, Laura PAVEL, Ioan SI MUT + Translation workshop Dumitru Tsepeneag (reference texts), 2006, 107 pp.

ISBN 973-125-005-0

 

Georgiana LUNGU BADEA

 

Dumitru Tsepeneag et le régime des mots. Écrire et traduire en dehors de chez soi [Dumitru Tsepeneag and the regime of words. Writing and translating outside the self]

Timişoara, University of the West Press, 2009, p. 131 p.

ISBN 978-973-125-244-5.

 

 

Publications in the « Epistema » collection

 

Georgiana LUNGU BADEA

 

Teoria culturemelor, teoria traducerii [Theory of culturemes, theory of translation]

2004, 288 pp.

ISBN 973-8433-48-7

 

Tendinţe în cercetarea traductologică [Trends in translation research]

2005, 275 pp.

ISBN 973-608-47-X.

 

Scurta istorie a traducerii. Repere traductologice [Short history of translation. Traductology landmarks]

2007, 192 p.

ISBN 978-973-125-098-4.

 

Publications at other publishing houses

 

Mirton, Orizonturi universitare

 

 

Maria ŢENCHEA (coord.)

 

Études de traductologie [Translation studies]

Contributions : Elena GHIŢA, Alexandra CUNIŢĂ, Bernd STEFANINK, Maria ŢENCHEA, Georgiana LUNGU BADEA, Florin OCHIANĂ

MIRTON Publishing house, Timisoara, 1999, second edition 2000.

ISBN: 973-578-788-1

 

Georgiana LUNGU BADEA

 

Mic dicţionar de termeni utilizaţi în teoria, practica si didactica traducerii [Small dictionary of terms used in the theory, practice and didactics of translation]

Orizonturi Universitare Publishing House, 2003, 152 pp.

ISBN 973-638-051-3

 

 

Translations by the ISTTRAROM-TRANSLATIONES members

 

Jean Delisle, Judith Woodsworth (coords.), Traducătorii în istorie (Translators in history). Translation coordinated by Georgiana LUNGU BADEA

Timişoara, University of the West Press, 2008, 418 p.

ISBN: 978-973-125-177-6.

 

Translators : Andreea GHEORGHIU, Georgiana LUNGU-BADEA, Ruxandra FILIP, Cristina GEORGESCU, Ioana GIURGINCA, Adina POPA, Diana VOINESCU, Viviana COTUŢ, Diana GABOR, Raluca MĂDĂRAS, Andrea SISAK, Ariana-Maria MIHUŢ Minodora GIURGIU, Alexandra SOFRONESCU, Adriana TAMBA, Ecaterina CUCU.

 

Julio Cortázar, Şotron (Hop-scotch), translated into Romanian by Ilinca ILIAN (ŢĂRANU). Introduction and notes by Ilinca ŢĂRANU

Litera Publishing House, Chişinău, 2004

ISBN 9975-74-868-6

 

Marie-Madeleine Davy, Enciclopedia doctrinelor mistice (The encyclopedia of mystic doctrines). Volume IV Buddhismul tibetan, chinez, japonez, zi-king, thc’an, zen (Tibethan, Chinese, Japanese, zi-king, thc’an, zen Budhism)

 

Andreea GHEORGHIU,

Georgiana LUNGU-BADEA have translated the chapters Misticismul tibetan (The Tibethan Mystique), Mistica Zi-king, Mistica lui Confucius (Confucius’ Mystique), pp. 7-168.

Timişoara, Amarcord Publishing House, 2000.

ISBN 973-9244-10-6, 973-9244-94-7 (vol. IV).

Adriana Babeţi, Cécile Kovacshazy (ed.), Le Banat : un Eldorado aux confins, “Cultures d’Europe Centrale”, Hors série N0 4, CIRCE - Centre Interdisciplinaire de Recherches Centre-Européennes, Université de Paris – Sorbonne (Paris IV), 2007, 353 p. ISSN 1633-7452.

Traducere în limba franceză de Andreea GHEORGHIU : 90 p.

 

Livius Ciocârlie, Clopotul scufundat, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1988.

Fragment tradus în limba franceză de Andreea GHEORGHIU. (site Memoria : http://www.memoria.ro/?location=view_article&id=1819&l=fr, site CIRCE : http://www.circe.paris4.sorbonne.fr/rubriques/5publications/banat/livius.pdf

 

Adriana Babeţi, « Provincia inter confinia : Un paradis aux confins, le Banat ».

Traducere în limba franceză de Andreea GHEORGHIU. In: Cultures d’Europe Centrale, Université de Paris – Sorbonne (Paris IV), no 4, p.224-240, reluată în Dialogue Franco-Roumain.Revue de l’Ambassade de Roumanie en France, numéro spécial 2005, p. 23-33. Traducere disponibilă şi pe internet:

Site CIRCE :http://www.circe.paris4.sorbonne.fr/rubriques/5publications/cec4_babeti.html

 

Radu Ciobotea, Une guerre sans vainqueur. Yougoslavie 1991-1999, Paris, Editions Paris-Méditerranée, 2003, 243 p. ISBN 2-84272-172-1.

Traducere în limba franceză şi note: Andreea GHEORGHIU şi Mirela PÂRĂU

 

Michel Foucher, Republica europeană, Timişoara, Editura Mirton, 2002, 151 p. ISBN 973-585-714-6.

Traducere în limba română: Andreea GHEORGHIU şi Mirela PÂRĂU

 

Marie-Madeleine Davy, Enciclopedia doctrinelor mistice, vol. IV. Buddhismul tibetan, chinez, japonez, Yi-king, Tch’an, Zen. Timisoara, Editura Amarcord, 2000.

Traduceri de Andreea GHEORGHIU: cap. « Shinto »; « Mistica buddhismului japonez », p. 217-270.

 

 

Articles, studies published by the ISTTRAROM-TRANSLATIONES members

 

 

Colloquia, conferences, etc organization :

 

 

 

The international colloquium: Traducerea – mize şi jocuri estetice. Etica şi/sau eticile, tehnici şi practici de traducere (The translation – esthetic games and stake) (25-26 March 2010)

 

The national colloquium: Perspective asupra traducerii şi istoriei traducerii româneşti din secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea (Perspectives on Romanian translation and translation history in the XVIIIth and XIXth centuries (2 July 2007)

 

The local colloquium: Contribuţiile traducerilor româneşti ( secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea) din limbile franceză, italiană şi spaniolă la dezvoltarea limbii, literaturii şi culturii române (The contribution of Romanian translations (XVIIIth and XIXth centuries ) from French, Italian and Spanis to the development of Romanian language, literature and culture) (24 October 2006)

 

The international colloquium: Metamorfozele unui creator. Dumitru Tsepeneag, scriitor, teoreretician, traducător (The metamorphoses of a creator. Dumitru Tsepeneag, writer, theoretician, translator) (14-15 April 2006)