UVT

ISTTRAROM

ISTTRAROM

ISTTRAROM–TRANSLATIONES

 

 

Centrul de cercetare în traducere şi în istoria traducerii româneşti, ISTTRAROM, din 2009 ISTTRAROM–TRANSLATIONES, a fost creat în 2005 la iniţiativa prof. univ. dr. Georgiana Lungu-Badea şi reuneşte cercetători şi cadre didactice din departamentele şi catedrele Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie, Universitatea de Vest din Timişoara, interesaţi de studierea formelor traducerii şi a istoriei traducerii româneşti.

 

Objective generale :

 

Obiectivul principal al grupului de cercetare ISTTRAROM–TRANSLATIONES este de a stabili legătura dintre teoriile traducerii, practica şi tradiţia traducerii astfel încât unele scheme traductive să devină mai flexibile.

 

ISTTRAROM aspiră să contribuie la crearea unui climat adecvat schimbului de informaţii şi la cultivarea experienţelor traductive şi traductologice.

 

Obiective specifice:

Prin programele sale, ISTTRAROM–TRANSLATIONES urmăreşte:

A)    Cercetarea unor teme specifice traductologiei contemporane privitoare la aspectele sincronice şi diacronice ale traducerii literare.

B)     Studierea traducerii ca practică de transfer cultural.

C)     Organizarea de seminarii, conferinţe, proiecte de cercetare, lansări de carte.

D)    Publicarea rezultatelor cercetării.

E)    Publicarea traducerilor colective efectuate de studenţii la Masterul de traducere specializată şi coordonate de profesori din cadrul Universităţii de Vest.

 

 

 

 


Publicaţii ale membrilor Centrului de cercetare ISTTRAROM-TRANSLATIONES (Grupul de cercetare ISTTRAROM a participat la realizarea proiectului multianual Grant CNCSIS 1440, Contribuţia traducerilor româneşti (sec. XVIII-XIX) din limbile franceză, italiană şi spaniolă la dezvoltarea limbii şi culturii române, a schimburilor culturale româno-occidentale,2005-2007)

 

Editura Universităţii de Vest

(Presses de l’Université de l’Ouest de Timisoara)

 

 

Coordonator Georgiana LUNGU BADEA

 

Repertoriul traducătorilor români de limba franceză, italiană, spaniolă din secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea. Studii de istoria traducerii (I) [Le Répertoire des traducteurs roumains de langue française, italienne, espagnole du XVIIIe siècle et du XIXe siècle]

2006, 350 pp.

ISBN-10-973125-035-2, ISBN-13-978-973-125-035-9

 

 

Repertoriul traducerilor româneşti din limbile franceză, italiană, spaniolă din secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea. Studii de istoria traducerii (II) [Le Répertoire des traductions roumaines du français, de l’italien, de l’espagnol du XVIIIe siècle et du XIXe siècle]

2006, 450 pp.

ISBN-10-973-125-036-0, ISBN-13-978-973-125-036-6

 

 

Un capitol de traductologie românească. Studii de istorie a traducerii (III) [Un chapitre de traductologie roumaine, siècle]

Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2008, p. ISBN: 978-973-125-113-4

 

Contribuţii : Georgiana LUNGU BADEA, Eugenia ARJOCA IEREMIA, Daniel PANTALEONI, Nadia OBROCEA, Ilinca ŢĂRANU, Raluca VÎLCEANU, Viorica BĂLTEANU, Beatrice MARINA, Ilona BALAZS, Diana ANDREI : Neli EIBEN, Coralia TELEA (HANDREA), Ramona TANC (MALIŢA).

 

 

Alte publicaţii la elaborarea cărora au participat membrii ISTTRAROM-TRANSLATIONES

 

Coordonator Maria ŢENCHEA

Dicţionar contextual de termeni traductologici [Dictionnaire contextuel de termes traductologiques (français-roumain)]

Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2008, ISBN 978-973-125-062-5

 

Autori: Andreea GHEORGHIU, Georgiana LUNGU-BADEA, Mariana PITAR, Diana ANDREI, Diana BOCA, Ruxandra FILIP , Cristina GEORGESCU, Ioana GIURGINCA, Doina HEBEDEAN, Adina POPA, Diana VOINESCU, Diana BOCA.

 

 

Coordonatori Georgiana LUNGU BADEA şi Margareta GYURCSIK

 

Dumitru Tsepeneag. Les métamorphoses d’un créateur : écrivain, théoricien, traducteur

Contribuţii : Nicolae BÂRNA, Jenö FARKAS, Marian Victor BUCIU, Margareta GYURCSIK, Georgiana LUNGU BADEA, Laura PAVEL, Ioan SI MUT + Atelier de Traduction Dumitru Tsepeneag (textes de références), 2006, 107 pp.

ISBN 973-125-005-0

 

Georgiana LUNGU BADEA

 

Dumitru Tsepeneag et le régime des mots. Écrire et traduire en dehors de chez soi

Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2009, p. 131 p.

ISBN 978-973-125-244-5.

 

Teoria culturemelor, teoria traducerii [Théorie des culturèmes, théorie de la traduction]

2004, 288 pp.

ISBN 973-8433-48-7

 

Tendinţe în cercetarea traductologică [Quelques tendances dans la recherche traductologique]

2005, 275 pp.

ISBN 973-608-47-X.

 

Scurta istorie a traducerii. Repere traductologice [Brève histoire de la traduction. Repères traductologiques]

2007, 192 p.

ISBN 978-973-125-098-4.

 

Mic dicţionar de termeni utilizaţi în teoria, practica si didactica traducerii [Petit dictionnaire de termes employés dans la théorie, la pratique et la didactique de la traduction]. Prefaţă de Georgeta Ciobanu.

ediţia a 2-a, 2008, 230 p.

ISBN 978-973-125-171-4; 978 9731 251714

 

Publicaţii apărute la editurile

 

Mirton, Orizonturi universitare

 

 

Maria ŢENCHEA (coord.)

 

Études de traductologie

Contribuţii : Elena GHIŢA, Alexandra CUNIŢĂ, Bernd STEFANINK, Maria ŢENCHEA, Georgiana LUNGU BADEA, Florin OCHIANĂ

Editura MIRTON, Timisoara, 1999, réédition 2000.

ISBN: 973-578-788-1

 

Georgiana LUNGU BADEA

 

Mic dicţionar de termeni utilizaţi în teoria, practica si didactica traducerii [Petit dictionnaire de termes employés dans la théorie, la pratique et la didactique de la traduction]

Editura Orizonturi Universitare, 2003, 152 pp.

ISBN 973-638-051-3

 

Traduceri efectuate de membrii ISTTRAROM-TRANSLATIONES

 

 

Michel Ballard, Numele proprii în traducere (Le Nom propre en traduction). Traducere coordonată de Georgiana LUNGU BADEA

Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2011, 350 p.

ISBN: 9

 

Traducători: Alina BÎRDEANU, Roxana BUCUR, Andreea Natalia CIOLACU, Adina HORNOIU, Ioana GIURGINCA, Florina MĂNEŢOIU, Mircea MOŞNEANU, Alina PELEA, Anne PODA, Diana ROTARU, Simona TOMESCU, Nicoleta ZBĂGAN.

 

 

Jean Delisle, Judith Woodsworth (coords.), Traducătorii în istorie (Les Traducteurs dans l’histoire). Traducere coordonată de Georgiana LUNGU BADEA

Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2008, 418 p.

ISBN: 978-973-125-177-6.

 

Traducători : Andreea GHEORGHIU, Georgiana LUNGU-BADEA, Ruxandra FILIP, Cristina GEORGESCU, Ioana GIURGINCA, Adina POPA, Diana VOINESCU, Viviana COTUŢ, Diana GABOR, Raluca MĂDĂRAS, Andrea SISAK, Ariana-Maria MIHUŢ Minodora GIURGIU, Alexandra SOFRONESCU, Adriana TAMBA, Ecaterina CUCU.

 

Julio Cortázar, Şotron (Rayuela), tradus în română de Ilinca ILIAN (ŢĂRANU). Introducere şi note de Ilinca ŢĂRANU

Ed. Litera, Chişinău, 2004

ISBN 9975-74-868-6

 

Marie-Madeleine Davy, Enciclopedia doctrinelor mistice. Volumul IV Buddhismul tibetan, chinez, japonez, zi-king, thc’an, zen

 

Andreea GHEORGHIU,

Georgiana LUNGU-BADEA a traduit les chapitres Misticismul tibetan (La Mystique tibétaine), Mistica Zi-king, Mistica lui Confucius (La Mystique de Confucius), p. 7-168.

Timişoara, Editura Amarcord, 2000.

ISBN 973-9244-10-6, 973-9244-94-7 (vol. IV).

 

Daniele De Marco, J. A. González Sainz (coord.) Claudio Magris. Argonauta,

 

Daniele PANTALEONI ha tradotto Norman Manea, Claudio von Trieste, p. 101–105

Udine, Forum, 2009, 209 p.

ISBN: 978-888-420-548-3

 

R. Berardi, M.C. Manta (coord.), Tradici Ritrovate (Rădăcini regăsite). Traducere coordonată de Daniele PANTALEONI.

 

Il Ponte Vecchio, 2010, Cesena, ISBN 8865410264

Cesena, Eil Ponte Veccchio, 2008, 109 p.

ISBN: 978-886-541-026-4.

 

Traducători : Cozmin COSMA, Vasile MITU.

 

Ion Marin Almăjan, Requiem per una regina (Requiem pentru o regină)

Traducere din română în italiană de Viorica BĂLTEANU

Edizioni Impegno 80, Mazara del Vallo, 1984, 165 p.

 

 

Lucian Blaga, Poesii/Poesie

Selecţie, traducere, introducere şi note de Viorica BĂLTEANU

Editura de Vest, Timişoara, 1995, 106 p.

ISBN: 973-36-0254-X

 

Iurie Bojoncă, Din puşcăriile paradisului/ Dalle prigioni del paradiso

Selecţie, traducere, notă şi postfaţă de Viorica BĂLTEANU

Artpress, Timişoara, 2010, p.

ISBN: 978-973.108.329-2

 

Corrado Calabrò, Aminteşte-ţi să o uiţi (Ricorda di dimenicarla)

Traducere, note şi prefaţă de Viorica BĂLTEANU

Augusta, Timişoara, 1999, 422 p.

ISBN: 973-8039-08-8

 

Riccardo Campa, Lecţii româneşti (Lezioni romene)

Traducere de V. BĂLTEANU

Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2005, 113 p.

ISBN: 973-7608-26-7

 

Rolando Certa, Cânt de dragoste pentru Sicilia (Canto d’amore per la Sicilia)

Selecţie şi traducere de Viorica Bălteanu

Editura Facla, Timişoara, 1982, 70 p.

 

Laura Di Falco, Seducătorul (Le tre mogli)

Traducere şi note de Viorica BĂLTEANU

Editura de Vest, Timişoara, 1994, 430 p.

ISBN: 973-36-0221-3

 

Ioachim Miloia, Legenda crucii în literatura şi arta medievală (La leggenda della croce nella letteratura e nell’arte medievale),

Traducere de Viorica BĂLTEANU

Eurostampa, Timişoara, 2000, 150 p.

ISBN: 973-8039-08-8

 

Bepi Orlandi, Libertatea cu orice preţ (Libertà a ogni costo)

Traducere, prefaţă şi un interviu cu autorul de Viorica BĂLTEANU

Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2005, 103 p.

ISBN: 973-36-0221-3

 

***, Poeti romeni contemporanei

Traducere de Viorica Bălteanu

Edizioni Impegno 80, Mazara del Vallo, 1986, 210 p.

 

Adriana Babeţi, Cécile Kovacshazy (ed.), Le Banat : un Eldorado aux confins, “Cultures d’Europe Centrale”, Hors série N0 4, CIRCE - Centre Interdisciplinaire de Recherches Centre-Européennes, Université de Paris – Sorbonne (Paris IV), 2007, 353 p. ISSN 1633-7452.

Traducere în limba franceză de Andreea GHEORGHIU : 90 p.

 

Livius Ciocârlie, Clopotul scufundat, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1988.

Fragment tradus în limba franceză de Andreea GHEORGHIU. (site Memoria : http://www.memoria.ro/?location=view_article&id=1819&l=fr, site CIRCE : http://www.circe.paris4.sorbonne.fr/rubriques/5publications/banat/livius.pdf

 

Adriana Babeţi, « Provincia inter confinia : Un paradis aux confins, le Banat ».

Traducere în limba franceză de Andreea GHEORGHIU. In: Cultures d’Europe Centrale, Université de Paris – Sorbonne (Paris IV), no 4, p.224-240, reluată în Dialogue Franco-Roumain.Revue de l’Ambassade de Roumanie en France, numéro spécial 2005, p. 23-33. Traducere disponibilă şi pe internet:

Site CIRCE :http://www.circe.paris4.sorbonne.fr/rubriques/5publications/cec4_babeti.html

 

Radu Ciobotea, Une guerre sans vainqueur. Yougoslavie 1991-1999, Paris, Editions Paris-Méditerranée, 2003, 243 p. ISBN 2-84272-172-1.

Traducere în limba franceză şi note: Andreea GHEORGHIU şi Mirela PÂRĂU

 

Michel Foucher, Republica europeană, Timişoara, Editura Mirton, 2002, 151 p. ISBN 973-585-714-6.

Traducere în limba română: Andreea GHEORGHIU şi Mirela PÂRĂU

 

Marie-Madeleine Davy, Enciclopedia doctrinelor mistice, vol. IV. Buddhismul tibetan, chinez, japonez, Yi-king, Tch’an, Zen. Timisoara, Editura Amarcord, 2000.

Traduceri de Andreea GHEORGHIU: cap. « Shinto »; « Mistica buddhismului japonez », p. 217-270.

 

 

Organizare de colocvii, conferinţe etc. :

 

 

Colocviul internaţional: Traducerea – mize şi jocuri estetice. Etica şi/sau eticile, tehnici şi practici de traducere (26-27 martie 2010)

 

Colocviul naţional: Perspective asupra traducerii şi istoriei traducerii româneşti din secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea (2 iulie 2007)

 

Colocviul local: Contribuţiile traducerilor româneşti (secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea) din limbile franceză, italiană şi spaniolă la dezvoltarea limbii, literaturii şi culturii române (24 octombrie, 2006)

 

Colocviul internaţional : Metamorfozele unui creator. Dumitru Tsepeneag, scriitor, teoreretician, traducător, 14-15 avril, 2006.

 

 

 

Revista Centrului de cercetare ISTTRAROM-Transaltiones

 

Revista plurilingvă de studii de traducere şi de traductologie Translationes, ISSN: 2067-2705 este o revistă tematică:

 

Nr. 1/2009 a fost consacrat traducerii culturemelor (http://www.translationes.uvt.ro/fr/archives-no-1.html)

 

Nr. 2/2010 a avut ca tematică Traducerea – mize şi jocuri estetice. Etica şi/sau eticile, tehnici şi practici de traducere (http://www.translationes.uvt.ro/fr/archives-no-2.html)

 

Nr. 3/2011 va avea ca temă (in)traductibilitatea substantivelor proprii

(http://www.translationes.uvt.ro/fr/appel-a-contribution.html)