UVT

Translationes

Pagină principală

Revista anuală de studii de traductologie şi de traducere Translationes se vrea o revistă vie. Publicată de Centrul de cercetare ISTTRAROM–TRANSLATIONES, revista îşi propune să îmbine activitatea propriu–zisă de traducere, cu practica traducerii în universitate şi teoretizarea problemelor de traducere. Implicarea mai multor categorii socio–profesionale care se manifestă în câmpul traducerii va contribui la crearea unei imagini de ansamblu autentice, în viitor poate globale ori complete, a fenomenului traductiv (românesc, mai ales) oricare ar fi limbile traduse sau de traducere.
Structura revistei Translationes:

 1. Secţiune teoretică (tematică)
 2. Secţiune practico–tematică
  • Practica şi didactica traducerii
  • Critica traducerii
 3. Sociologia traducerii
 4. Cuvântul traducătorului (spaţiu de expresie pentru traducători, în principiu, nu doar literari, ci şi ştiiinţifici etc., dar şi pentru studenţii traducători)
 5. Omagii aduse traducătorilor şi traductologilor
 6. Traduceri inedite (spaţiu de manifestare traductivă a traducătorilor literari, exclusiv, poezie, proză, filosofie)
 7. Recenzii
 8. Interviuri cu traducători/traductologi

Indexare BDI