UVT

Translationes

Protocol de redactareTranslationes

Revistă de traducere şi de traductologie

Protocol de redactare

Model de redactare

(actualizat : 20 octombrie 2009)


Autorii de articole, recenzii, convorbiri, interviuri pentru revista Translationes, Universitatea de Vest din Timişoara (România), sunt invitaţi să respecte următorul protocol de redactare :


PUNERE ÎN PAGINĂ. RECOMANDĂRI GENERALE


TITLU: 13 Georgia (selectaţi din Styles and Formatting, Heading 1/ Styliste, Titre 1)
PRENUMELE ŞI NUMELE autorului: 11 Georgia (selectaţi din Styles and Formatting, Heading 1/ Styliste, Titre 1)
AFILIERE academică: Universitate, Ţară: 11 Georgia (selectaţi din Styles and Formatting, Heading 1/ Styliste, Titre 1)

Rezumat (Georgia, 10, Aldine). Rezumatul în altă limbă decît limba redactării articolului va avea cca 80 – 100 cuvinte şi va fi scris în stilul « Rezumat text » Georgia, 10, la un rând.
Cuvinte–cheie: listă de cuvinte–cheie, în limba de redactare a articolului, despărţite prin virgule.
KEYWORDS: list of keywords, in English, separated with commas.

TEXT: la un rând (selectaţi din Styles and Formatting, Normal/ Styliste, Normal)

 • ALINIERE: stânga–dreapta
 • FONT: 11 Georgia
 • LUNGIME: 4000 – 5500 cuvinte
 • PUNERE ÎN PAGINĂ (menu Format, apoi Pagină, rubrica Margini): sus 5 cm, jos 5,5 cm; stânga–dreapta 4 cm.
 • ANTET: 0
 • INDENTARE: 0


Pentru ansamblul documentului, selectaţi limba de redactare a articolului French, English sau altă limbă de redactare din Tools / Language / Set Language / French.
Exemplu:


La traduction des culturèmes

Anne PODA,
Université de Ville
Pays

La traduction des éléments porteurs d'information culturelle que nous désignons par le terme culturèmes constitue un sujet captivant aussi bien pour les traducteurs que pour les traductologues. Dans les pages qui suivent nous présenterons la classification des culturèmes et des solutions traductionnelles probables...


REFERINŢE ÎN TEXT


Referinţele în text sunt semnalate în stilul Autor–Dată:

 1. în textul articolului:
  • (Durand 1998, 75–78)
  • «Durand (1998) soutient l'idée que…»
  • «Durand dit aussi (17–25) que…».
 2. după un citat:
  • dacă titlul este menţionat în text (şi în caz de repetare), indicaţi doar paginile (245–46);
  • dacă titlul nu este menţionat în text, indicaşi numele autorului şi paginile (Cary 139);
  • dacă doar un autor este citat în text, indicaţi titlul şi pagina fără despărţire prin virgulă (Comment faut–il traduire ? 25).
 3. referinţa la un document electronic:
  • indicaţi numărul paragrafului, dacă acesta figurează în formatul electronic: (Neefs 2005, §5).
  • indicaţi pagina, dacă documentul este în format PDF: (Quintili 2006, 38).

CITATE


 1. Citatele scurte, de trei şi mai puţin de trei rânduri, sunt inserate în text între ghilimele specifice limbii de redactare.
  Exemplu pentru franceză:
  Il cherchait «sur la terre un endroit écarté / Où d'être homme d'honneur on ait la liberté» (Molière 124).
 2. Citatele lungi de mai mult de trei rânduri:
  • retrase şi fără ghilimele, redactate la un rând
  • punctuaţia finală se află înainte referinţei între paranteze
  • nu se foloseşte alineatul în corpul textului care continuă un citat retras, dacă paragraful nu este terminat.
   De exemplu:
   Il faut surveiller le mur et suivre les ordres à la lettre. Être constamment aux aguets. Ne jamais commettre d'erreur. Toujours garder la mÊme distance entre les fondations et les pieds. Interdiction formelle de s'appuyer contre la surface des pierres. Et de mettre les mains dans les poches. Rester là, sans marcher, sans parler, sans fumer, sans rire, le fusil au poing, prêt à toute éventualité. (Brulotte 23)
 3. Orice intervenţie în textul unui citat (suprimare, adăugare, înlocuire de cuvinte sau litere) va fi indicată înte paranteze drepte: fragmentarea textului: […]; modificări: pren[aient]; comentarii: [este vorba aici despre…] sau [subl.n.].
  • a se respecta punctuaţia originală, înainte şi după fragmentare.
  • .

  De exemplu:
  Un dictionnaire de citations sur la traduction diffère d'un dictionnaire de mots célèbres.[…] Les dictionnaires de citations familières sont en quelque sorte des inventaires de déjà-vu, de déjà-cité. (Jean Delisle xvi)
 4. Ghilimelele specifice limbii engleze se vor folosi doar la nivel secundar, în interiorul celor care le precedă: «Vous avez dit “bizarre”
 5. Toate citatele în alte limbi decât limba de redactare vor fi traduse, originalul putând fi inserat eventual într–o notă de subsol.

NOTE DE SUBSOL (inserate automat)


 • 10 Georgia; la un rând; aliniere stânga–dreapta.
 • pentru note: utilizaţi numerotarea automată (Insert / Reference / Footnote…)
 • includeţi în note doar informaţii suplimentare şi nu referinţele bibliografice complete. Acestea se regăsesc în lista Lucrărilor citate, la sfârşitul articolului.
  De exemplu:
  1. Bernard Emont fait remarquer à juste titre qu'il s'agissait là d'un voyage inhabituellement long à cette époque (2002, 11).
  2. Godefroy du germain godd « dieu» et fried «paix».

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE


 • 12 Georgia; la un rând.
 • menţionaţi prenumele complet al autorilor (iniţialele nu sunt suficiente).
 • pentru titlurile de reviste, se foloseşte majuscula la toate cuvintele principale: Présence Africaine; Notre Librairie; La Revue des Deux Mondes.
 • pentru o carte, dacă este vorba despre o ediţie nouă, indicaţi data primei ediţii între parateze drepte după data ediţiei utilizate.
  De exemplu: 1992 [1848].
 • traduceţi în limba de redactare a articolului, între paranteze drepte, titlurile de cărţi, lucrări scrise în alte limbi.

Modele de urmat:

Carte, manual etc.
Numele autorului, Prenume. Titlul cărţii: subtitlu. Menţionarea ediţiei. Locul editării: Editor, anul apariţiei ediţiei.

Exemplus:
Serres, Michel. Les origines de la géométrie. Paris : Grasset, 1993.

Articol în revistă

Numele autorului, Prenume. «Titlul articolului».Titlul revistei, data, nr. tomului sau volumului, nr. fasciculei: paginaţia părţii. Prenumele şi Numele responsabilului. Locul editării: editor.
N.B. Utilizaţi două puncte înainte de referinţa la paginile articolului.

Exemplu:
Gyurcsik, Margareta. «Pigeon vole: Intertextualité et métissage». Nouvelles études Francophones 20.1 (Printemps 2005): 47-52.

Contribuţie în volum colectiv

Numele autorului, Prenume. «Titlul contribuţiei sau al capitolului». In: Prenumele şi numele responsabilului publicaţiei. Titlul volumului colectiv.. Menţionarea ediţiei. Locul editării: Editor, anul editării, volum: paginaţie.
N.B. Utilizaţi două puncte înainte de referinţa la paginile articolului.

Exemplu:
Reyes, Alina. «2001, l'odyssée d'éros – entre monts et merveilles, répression et régression». In : Yves Michaud (dir.). Université de tous les savoirs 6: Qu'est–ce que la culture ?. Paris: Odile Jacob, 2001 : 383–93.

Documente electronice

Numele autorului, Prenume. Titlul sursei. [Tip de suport]. Data documentului. (ziua, luna, anul consultării documentului).

Exemple:
Quintili, Paolo. «La raison lointaine. Internet, rationalité encyclopédique et rationalité télématique». Recherches sur Diderot et sur l'Encyclopédie, numéro 31–32, L'Encyclopédie en ses nouveaux atours électroniques: vices et vertus du virtuel. [En ligne]. Mis en ligne le 13 juin 2006. URL :. (Consulté le 6 septembre 2007).
Stefanink, Bernd. Bref aperçu des théories contemporaines de la traduction. 2002. URL: <http://www.interromania.com/studii/…>. (Consulté le 25 avril 2006).
Longre, Jean–Pierre. Déambulations narratives et oniriques. [En ligne]. Mai 2006. URL: <http://www.sitartmag.com/ tsepeneag2.htm>. (Consulté le 12 avril 2007).


CURSIVE/ITALICE

 • sunt utilizate pentru a evidenţia cuvinte sau grupuri de cuvinte în corpul textului, mai ales a celor care fac obiectul unei analize în articol (nu utilizaţi aldinele sau sublinierile);
 • sunt utilizate pentru titlurile cărţilor, jurnalelor, magazinelor, filmelor, tablourilor etc.; titlurile de articole sau capitole sunt în romanice şi între ghilimele; dacă un titlu apare într–un alt titlu, se folosesc italice pentru primul titlu şi ghilimele pentru al doilea;
 • sunt utilizate pentru orice termen sau locuţiune de origine străină non lexicalizată.


SPAŢII

 • nu introduceţi spaţii între cuvinte şi: puncte, puncte de suspensie, virgule;
 • spaţiu indivizibil între cuvinte, două puncte, punct şi virgulă, semnul întrebării, semnul exclamării;
 • spaţiu indivizibil după deschiderea ghilimelelor şi înainte de închiderea lor;
 • spaţiu normal după liniuţă ori cratimă.


Articolele supuse atenţiei redacţiei sunt trimise prin e–mail în format Word la adresa următoare:
translationes.revue@uvt.ro

După acceptare, articolele în format electronic vor fi expediate prin e–mail autorilor.
Autorii ale căror articole au fost acceptate vor efectua personal corecturile lucrării sugerate de evaluatori, vor revizui versiunea corectată a articolelor lor şi vor însoţi expedierea defintivă a articolului de un document conţinând o scurtă prezentare biografică (100–150 cuvinte).

Redacţia nu dispune de mijloacele necesare pentru a oferi sau expedia exemplare gratuite autorilor.
ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTĂ SUNT RESPONSABILITATEA EXCLUSIVĂ A AUTORILOR