UVT

Translationes

Apel la contribuţii

INVITATIE LA COLABORARE

 

Translationes 10/2018

 

WhatIs a BadLiteraryTranslation? AboutTreasonandTreachery in LiteraryTranslation / Qu’est-ce qu’unemauvaisetraductionlittéraire ? Sur la trahison et la traîtrise en traductionlittéraire / WassindschlechteÜbersetzungen ? Zur ProblematikderVerfremdungund des Betrugs im BereichderLiteraturübersetzung / Cosa rendecattiva una traduzioneletteraria ? Sull'inganno e iltradimentonellatraduzioneletteraria / ¿Quées una mala traducciónliteraria ? Sobre loquees una mala traducciónliteraria : traición y falsedad /

 

 

Ce este o traducere literară proastă/ castrafoală/ratată ? este întrebarea pe care redacția revistei Translationes o lansează autorilor interesați să trimită propuneri de articole care să răspundă acestei teme căreia îi este consacrat numărul 10/2018. Acest număr al revistei Translationes este proiectat să respecte cu fidelitate tema colocviului internaționalQu’est-ce qu’unemauvaisetraductionlittéraire ? Sur la trahison et sur la traîtrise en traductionlittéraire, coorganizat la Trento de DLLM, Universitatea de Vest și Departamentul de Filosofie, Universitatea din Trento, între 30 noiembrie și 2 decembrie 2017. Redacția revistei Translationes dorește, în acest fel, să ofere un spațiu de exprimare, o deschidere și spre alte orizonturi lingvistice, pe lângă punctele de vedere franceze și francofone susținute la Trentoai căror autori au fost invitați să publice în numărul 10/2018.

În acest sens, redacția revistei Translationes ar dori ca propunerile ce îi vor fi adresate să se examineze „criteriile” unei „bune traduceri ratate” (Badea și Acerenza, 2017:5-8, în Badea et al. 2017), atât criteriile lingvistice, cât și criteriile estetice după care o traducere este etichetată ca fiind ratată. Evaluarea comparată a traducerilor reușite și a traducerilor ratate va permite, credem, o comparare implicită a criteriilor de validare a unei traduceri / a traducerii reușite, optime (exactitate, fidelitate textuală, lizibilitate, adaptare la orizontul de așteptare al cititorului țintă, adecvare sau acceptabilitate etc.). Să fie oare repertorierea criteriilor care validează reușita traductivă o modalitate de a inventaria „criteriile” care ajută la identificare unei traduceri ratate și la delimitarea acesteia de traducerea reușită?

 

 

Bibliographie indicative

Badea, G. I., G. Acerenza et N.I. Eiben, Qu’est-ce qu’unemauvaisetraductionlittéraire ? Sur la trahison et sur la traîtrise en traductionlittéraire. Timisoara: Editura Universitatii de Vest, 2017. Disponible online: https://www.researchgate.net/publication/322603524_Qu'est-ce_qu'une_mauvaise_traduction_litteraire_Sur_la_trahison_et_sur_la_traitrise_en_traduction_litteraire

Benjamin,  Walter.  « Die  Aufgabe  des  Übersetzers ».  In : GesammelteSchriften,    Bd.    IV/1 :    KleineProsa.    Baudelaire – Übertragungen. Frankfurt/Main, Suhrkamp, 1972 [1921] : 9-21.

Campos, Haroldo de. “On Translation as Creationand Criticism”. In Haroldode Campos in Conversation In Memoriam (1929-2003), editedbyBernard McGuirkandElse R. P. Vieira. London: Zoilus Press, 2008: 200-212.

Derrida, Jacques. Des tours de Babel. In: Graham, Joseph (ed.) Difference inTranslation. Trans. Joseph Graham. London: Cornell University Press,1985:149-164.

Meschonnic, Henri. Poétique du traduire,vol. IV. Lagrasse : Verdier, 1999.

Ortega y Gasset, José. « La miseria y el esplendor de la traducción ». In : ObrasCompletas, TomoV. Madrid : Revista de Occidente, [1937] 1947: 427-448. 

 

Calendar:

 

1 octombrie 2018: Termenul limită pentru trimiterea articolelor în format electronic la adresa: isttrarom.translationes@gmail.com.

01-29 octombrie 2018 Evaluarea articolelor anonime de către doi referenţiselectaţi din comitetele ştiinţificşi de redacţie sau din rândul personalităţilor externe

30 octombrie 2018: Înştiinţarea autorilor cu privire la condițiile de acceptare sau de respingere a articolelor. Trimiterea către autori articolelor însoţite de rapoartele de evaluare.

15 noiembrie 2018: Termenul limită pentru trimiterea articolelor finalizate în conformitate cu comentariile referenţilorşi cu protocolul de tehnoredactare la revistei.